×

Eco - Healthy Kits

GreenHand Sustainable Eco - Healthy Kits - GreenHand cung cấp các bộ dụng cụ bao gồm các sản phẩm xanh, tiện lợi giúp bạn bảo vệ sức khỏe bản thân và môi trường.

Theo báo cáo của World Bank, lượng rác thải rắn đô thị ở Việt Nam dự đoán sẽ tăng 38% từ 11.6 triệu tấn năm 2016 lên 15.9 triệu tấn năm 2030. Đồng thời, các báo cáo cũng chỉ ra hiện nay Việt Nam đang là một trong 5 nước dẫn đầu trên toàn cầu về lượng rác thải nhựa thải ra đại dương, tương đương với 280.000 tấn/năm

GreenHand mong muốn cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tối ưu, hạn chế các đặc biệt là các loại chất thải, bao bì nhựa ra môi trường. Mỗi sản phẩm có trong bộ GreenHand Sustainable Eco - Healthy Kits đều được sản xuất với các nguyên liệu tự nhiên, dễ dàng phân hủy, không sử dụng các chất tẩy hóa học, chlorin,… giảm thiểu khả năng gây ô nhiễm nguồn nước, đất, không khí,….

Bộ dụng cụ bao gồm các sản phẩm thân thiện với môi trường như bộ sản phẩm tre, túi vải hữu cơ và các sản phẩm có thể tái sử dụng nhiều lần, ví dụ như túi vải cotton thay thế cho túi nylon sử dụng 1 lần, hộp silicone gấp gọn thay thế cho hộp xốp đựng thực phẩm,...

Bảo vệ môi trường sống là bảo vệ chính chúng ta, vì vậy hãy thay đổi thói quen sống chỉ dựa vào đồ nhựa, hãy bắt đầu sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường ngay từ hôm nay để đảm bảo sức khỏe cho mình và cộng đồng.