Rau Củ Quả Hữu Cơ Dạng Thùng Từ 3Kg Đến 4Kg

 329.000 VND

GreenHand không phải là một quỹ từ thiện, GreenHand được xây dựng để giải quyết những vấn đề cấp bách của xã hội, bảo vệ và nâng cao nhận thức về sức khỏe cho cộng đồng cũng như chung tay xây dựng một môi trường xanh, sạch qua những hành động thiết thực nhất. Bên cạnh đó, GreenHand cũng liên kết với những tổ chức xã hội, từ thiện, doanh nghiệp hoặc cá nhân để cùng xây dựng và triển khai nhiều giải pháp bền vững.

Tại sao chúng tôi bán rau củ quả hữu cơ?

Đây là một trong những kế hoạch (100-organic solution) trong chiến lược phát triển cộng động GreenHand:

  • Hỗ trợ đồng bào nghèo vùng sâu tiếp cận thị trường, tạo thu nhập, cải thiện đời sống. Chúng tôi thu gom những sản phẩm hữu cơ (100% organic) từ nhà vườn, vận chuyển, phân phối trực tiếp tới người dùng.
  • Bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, sản phẩm phát triển 100% tự nhiên, từ nhà vườn, không hóa chất, chỉ được vun trồng hoàn toàn bằng nguồn nước thiên nhiên.

Chúng tôi thu gom từ đâu, vì sao “hữu cơ”?

Sản phẩm được thu gom từ những hộ gia đình đồng bào khó khăn miền núi. Phạm vi thu gom hiện tại ở huyện Chư Sê thuộc tỉnh Gia Lai và sẽ được mở rộng trong thời gian tới.

Mọi rau củ quả đều được trồng và phát triển hoàn toàn tự nhiên trong nhà vườn đồng bào, nhờ nền đất đỏ màu mỡ bazan Cao Nguyên, cùng với nguồn nước ngầm tự nhiên, không nhà máy, không xí nghiệp, không chất thải công nghiệp cùng với lượng mưa lớn hằng năm, sản phẩm phát triển xanh tốt mà không nhờ tác động hóa chất. Phạm vi thu gom của GreenHand vẫn còn hạn hẹp và phải qua quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, do đó chúng tôi chỉ giới hạn một sản lượng nhỏ bán ra trong ngày.

Sản phẩm dạng thùng gồm những gì?

Chúng tôi cung cấp Thùng Rau Củ Quả Hữu Cơ , mỗi thùng bao gồm nhiều loại sản phẩm khác nhau và được chọn ngẫu nhiên từ đội ngũ GreenHand, sản phẩm đều được đảm bảo chất lượng tốt nhất theo mùa. Thí dụ: rau thơm, củ cải, cà chua, cà rốt, khoai tây, khoai lang, rau mầm, bông cải, các loại đậu, chuối, bơ…cung cấp nhiều dinh dưỡng cốt yếu cho mỗi bữa ăn hằng ngày của khách hàng đều được gói gọn trọn Thùng Rau Củ Quả Hữu Cơ.

Buy Now: http://greenhand.vn/mua-hang/

Our Fanpage: https://www.facebook.com/greenhand.vn/

GreenHand is not a charitable group, it is established with a mission to solve problems in the society, to raise awareness about public health and join hands to build a clean, green environment through practical and transparent actions. Additionally, GreenHand also works with social, charitable organizations, business or individuals to collaboratively develop and implement sustainable solutions to support the community, improve the lives of disadvantaged people.

Why do we sell organic produce?

This is 100-organic strategy which is one of GreenHand solutions to the community:

  • To support the disadvantaged ethnic people in remote areas to approach markets, generate income to improve their lives. We collect organic products from their home gardens, transport and distribute directly to the consumers.
  • To protect public health, products are grown naturally and 100% chemical-free, collected from garden houses and only cultivated with natural sources.

Where do we collect from, why “organic”?

Products are collected from local family farmers in remote areas. The current collection area is in Chu Se district, Gia Lai province and will be expanded in the future.

All fruits and vegetables are naturally grown and developed in local farmers’ gardens. Thanks to the fertile red soil of Cao Nguyen basalt, together with natural water sources from underground or annual heavy rainfall, completely uncontaminated from industrial waste in the area, the produce simply grows without the need for any chemical impact. Our collection area is still limited and must go through our tight control procedures, so we only limit a small number of sales during the day.

What do our fruit and vegetable boxes contain?

We offer boxed fruits & vegetables, each of which includes the best range of products in the season and is randomly selected from the GreenHand team. For example herbs, radishes, tomatoes, carrots, potatoes, sweet potatoes, sprouts, broccoli, beans, bananas, avocados … sufficiently provides essential nutrients for your daily meals at least a week.

Organic Fruit And Vegetable Box Organic Fruit And Vegetable Box

Our fanpage: https://www.facebook.com/greenhand.vn/

Buy now at: http://greenhand.vn

Rau Củ Quả Hữu Cơ Dạng Thùng Từ 3Kg Đến 4Kg

Organic Fruit And Vegetable Box From 3Kg To 4Kg

  • 100% sản phẩm hữu cơ nhà vườn
  • Trực tiếp thu gom từ những đồng bào khó khăn
  • Chiết khấu vào quỹ xã hội của GreenHand
  • Giá cạnh tranh nhất
  • Giao hàng nội thành Hồ Chí Minh
 329.000 VND
Quantity: